Akademik Kadro Yarý Zamanlý Önceki Ögretim Üyeleri


Ofıs No:

Tel:

E-posta:

Web sitesi:

A-810

0216 578 04 87

suzman@yeditepe.edu.trEğitim:


Lisans, Kimya Mühendisliği Bölümü, Robert Kolej Mühendislik Yüksekokulu, Türkiye

M.Sc., Kimya Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

Ph.D., Chemie- und Bioingenieurwissenschaften, ETH –Zürich, İsviçre


Akademik Kariyer:


  • Yıldız Teknik Üniversitesi ( 1974-2002 )

           Fen Bilimleri Enstitüsü (1993-1996, Müdür)

  • Berlin Teknik Üniversitesi, Institut für Verfahrenstechnik,

        1989 (3 Ay), 1992 ( 3 Ay), Misafir Araştırmacı.

  • Yeditepe Üniversitesi ( 2002-2006 , 2010-    Bölüm Başkanı)

Verdiği Dersler:


CHBE 301 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği I
CHBE 302 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği II
CHBE 401 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği III
CHBE 492 Mühendislik Projesi


Araştırma Alanları:


Biyoteknoloji uygulamaları
Kimyasal/biyolojik atık su arıtma
Katı atıkların yeniden kullanımı
Sıvı kristaller tasarımı
Biyoorganikler


Seçilmiş Yayınlar:


  • Pelvan E, Alasalvar C, Uzman S, Effects of Roasting on the Antioxidant Status and Phenolic Profiles of Commercial Turkish Hazelnut Varieties (Corylus avellana L.), JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 60 Issue: 5 Pages: 1218-1223 2012
  • Turhan K, Uzman S, Removal of Phenol from Water Using Ozone, DESALINATION   Volume: 229   Issue: 1-3   Pages: 257-263   2008
  • Turhan K, Uzman S, The Degradation Products of Aniline in the Solutions with Ozone and Kinetic Investigations, ANNALI DI CHIMICA   Volume: 97   Issue: 10   Pages: 1129-1138   2007
  • Bilgin-Eran B, Yorur C, Uzman S, Synthesis and Mesomorphic Properties of New Imines and Copper(II)complexes, JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY   Volume: 655   Issue: 1-2   Pages: 105-110   2002