Akademik Kadro Yarý Zamanlý Önceki Ögretim Üyeleri


Ofis No:

Tel:

E-posta:

Web Sitesi:

A-805

0216 578 06 91

funda.oguz@yeditepe.edu.trEğitim:


Lisans, Kimya Bölümü, BÜ (Boğaziçi Üniv.) Türkiye

Yüksek Lisans, Kimya Bölümü, BÜ (Boğaziçi Üniv.) Türkiye

Doktora, Kimya Bölümü, BÜ (Boğaziçi Üniv.) Türkiye


Akademik Geçmiş:


  • Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, Yard. Doç. Dr. 2008-
  • Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi 2006-2008
  • RWTH Aachen, Almanya, Doktora Sonrası Araştırmacı 2004-2005
  • Lund Üniversitesi, İsveç, Misafir Araştırmacı, 1998-1999
  • Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye, Araştırma Görevlisi, 1994-2004

Verdiği Dersler:


CHEM 111 Genel Kimya I
CHBE 203 Organik Kimya
CHBE 415 Entrümantal Analiz Yöntemleri


Araştırma İlgi Alanları:


Asimetrik sentez/ Biyolojik aktivitesi olan kiral heterosiklik bileşiklerin sentezi
Yeşil Kimya/ Enantiyoseçici reaksiyonlarda kullanılmak üzere organokatalizörlerin sentezi
İlaç Taşınım Sistemleri
Enantiyomerlerin HPLC yöntemi ile ayrıştırılması


Seçilmiş Yayınlar:


  • Aydeniz, Y.; Oguz, S. F.; Konuklar, F. A. S., Yaman, A Dogan, I.; Aviyente, V and Klein, R. A., ”Barriers to internal rotation around C-N bond in 3-(o-aryl)-rhodanines using NMR spectroscopy and computational studies. Electron density topological analysis of the transition states.“ Org. Biomol. Chem., V. 2, 2426-2436, 2004.
  •  Oguz, S. F. and Dogan, I., ”Solvent dependence of tautomeric equilibria of 1-(o-substituted phenyl)barbituric and -2-thiobarbituric acids“, Spectroscopy Letters, V. 37, 607-618, 2004.
  • Oguz, S. F. and Dogan, I., ”Determination of Energy Barriers and Racemization Mechanisms for Thermally Interconvertable Barbituric and Thiobarbituric Acid Enantiomers“, Tetrahedron Asymmetry, V. 14, 1857-1863, 2003.