Akademik Kadro Yarý Zamanlý Önceki Ögretim Üyeleri


Ofis No:

Tel:

E-posta:

Websitesi:

A-809

0216 578 17 75

erde.can@yeditepe.edu.trEğitim:


Lisans, Kimya Bölümü, İTÜ (istanbul Teknik Üniv.) Türkiye

Yüksek Lisans, Kimya Bölümü, BÜ (Boğaziçi Üniv.), Türkiye

Doktora, Malzeme Mühendisliği Bölümü, University of Delaware, Amerika


Akademik Kariyer:


 • BÜ (Boğaziçi Üniv.), Kimya Böl., Öğretim Asistanı ,  (1996-1999)
 • University of Delaware, DE, Amerika , Malzeme Mühendisliği Böl., Araştırma Görevlisi- Öğretim Asistanı, (2000-2005)
 • Drexel University, PA, Amerika, Kimya Müh. Böl.,Doktara sonrası çalışma, (2006-2007)
 • Yeditepe Universitesi, Kimya Müh. Böl., Yrd.Doç.Dr. (2009-)

Verdiği Dersler:


CHBE 204 Biyoorganik Kimya
CHBE 361 Kimyasal ve Biyolojik Uygulamalarda Malzeme
CHBE 381 Polimerler Kimyası ve Polimer Mühendisliği
CHBE 581 İleri Polimer Kimyası
CHBE 213 Fiziksel Kimya Laboratuvarı
CHEM 111 Genel Kimya I
CHEM 112 Genel Kimya II
CHBE 590 Yüksek Lisans Seminer
CHBE 690 Doktora Seminer


Araştırma Alanları:


Doğal ve Yenilenebilir Kaynaklı Polimer ve Kompozitler
Termoset Reçineler
Polimer Yapı-Özellik İlişkileri
Polimerik Biyomateryaller
Polimer Yakıt Pili Membranları


Seçilmiş Yayınlar:


 • E. Can, S. Bucak, E. Kınacı, A. C. Çalıkoğlu, G. T. Köse, "Polybutylene Succinate (PBS) - Polycaprolactone (PCL) Blends Compatibilized with Poly(ethylene oxide)-block-poly(propylene oxide)-block-poly(ethylene oxide) (PEO-PPO-PEO) Copolymer for Biomaterial Applications", Polymer-Plastics Technology and Engineering, Published online: 02 Jun 2014 (DOI:10.1080/03602559.2014.886119).
 • E. Can , G. Udenir , A. İ. Kanneci, G. Köse, S. Bucak , "Investigation of PLLA/PCL Blends and Paclitaxel Release Profiles", AAPS PharmSciTech, 12, (4), 1442-1453, 2011.
 • Can,E., Palmese, G.R., La Scala, J.J.,Sands J.M., ” The Synthesis of 9-10 Di-Bromo Stearic Acid Glycidyl Methacrylate (Di-BrSAGMA) and its Use in Vinyl Ester (VE) Resins“, J. Applied Polym. Sci, 106, (6), 3833-3842, 2007.
 • Can,E., Kusefoglu, S., Wool,R.P, ”Soybean and Castor Oil Based Polymers: Mechanical Properties“, J. Applied Polym. Sci, 102, (2), 1497-1504, 2006.
 • Can,E., Kusefoglu, S., Wool,R.P, ”Soybean and Castor Oil Based Monomers: Synthesis and Copolymerization with Styrene“, J. Applied Polym. Sci, 102, (3), 2433-2447, 2006.

      


Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:


 • Doktora Tezi (Danışman): Esra Yılmaz, "Developing Alternative Polymeric Membranes for Fuel Cells".
 • Doktora Tezi (Danışman): Hatice Semizer, "Development of Permanent Chemical Hydrogel Films Based on Chitosan and Carboxy Methyl Cellulose (CMC) for Moisture Absorbing Packaging Films"
 • Doktora Tezi (Eş-danışman): Görkem Cemali, "Novel Poly(propylene fumarate) (PPF) Based Scaffolds for Bone Tıssue Engineering".
 • Doktora Tezi (Eş-danışman): Ece Akbulut Atlan, "Development and Characterization of Poly(arylene ether sulphone) - Zeolite Based Polymer Electrolyte Membranes for Direct Methanol Fuel Cell Applications".
 • Yüksek Lisans Tezi (Danışman): Emre Kınacı "Cardanol Based Thermosetting Resins".

      


Ödüller:


2013 Presidential Green Chemistry Challange Award, U.S. Environmental Protection Agency
Awarded for work completed while working with Prof. Richard P. Wool (University of Delaware) to develop polymeric materials from vegetable oil-based feedstocks.


Projeler:


SANTEZ Proje Kodu: 00155.STZ.2007-2, "İlaç Salan Biyobozunur Polimelerik Stent Üretim Projesi"
(01.09.2008-01.12.2010) (Yrd. Araştırmacı)