What is a Chemical Engineer

Kimya Mühendisinin tanimi ve çalışma alanları

Science Direct

Bilimsel makale ve yayın veri tabanı

Online Conversion

Birim dönüştürme arayüzü

ChemExper

Kimyasal ismi ve CAS numarasi ile arama yapılabilen MSDS veri tabanı

Chemicals Abbreviations

Kimya kısaltmaları

Tubitak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Turkish Chamber of Chemical Engineering

Türkiye Kimya Mühendisleri Odası

Official Yeditepe University Catalog Search

Yeditepe Üniversitesi bilimsel yayın araştırma arayüzüne dişarıdan bağlantı

Laboratory Safety

Laboratuvar güvenliği