Genel Ders Programı Ders Açıklamaları

CHBE 534 Tasinim Olaylari

 

Kredi (3, 1, 0) 3


Kütle, hareket miktari ve enerji korumunu denklemlerinin vektör ve tensör notasyonu ile türetilmesi. Akiskanlar mekaniginin zamandan bagimsiz ve zamana bagli diferansiyel denklemlerinin analitik çözümü. Potansiyel ve akis fonksiyonunun uygulamasi. Izotermal akislarda satih tabakasi teoremi. Türbülansli akis, sürtünme katsayisinin belirlenmesi.


CHBE 514 ileri Mühendislik Termodinamigi 

 

Kredi (3, 1, 0) 3


Açik sistemlerin termodinamigin birinci ve ikinci Kanunlarina göre analizi. Isi ve momentum aktarimi nedeniyle entropi üretimi. Kullanilabilirlik, ekserji, tersinmezlik kavramlari ile tersinmezlik türleri. Ekserji kaybi veya entropi üretiminin bir tasarim ölçütü olarak kullanilmasi. Daginik parametreli sistemleri de içeren uygulamalar.


CHBE 512 Kimya Mühendisligi Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi 


Kredi (2, 2, 0) 3


Toplu ve dagilmis parametreli kimya mühendisligi sistemlerinin modellenmesi ve matematiksel formülasyonu. Adi ve kismi türevsel denklemlerin çözümünde kullanilan analitik ve sayisal yöntemlerin incelenmesi.


CHBE 590 Yüksek Lisans Seminerleri


Kimya, kimya mühendisligi ve biyomühendislik alanlarindan misafir konusmacilar, ögretim üyeleri ve yüksek lisans ögrencileri tarafindan verilen seminerler ile ögrencilerin ufkunu güncel konularda genisletmek.


CHBE 531 ileri Kimya Mühendisligi I: Akiskanlar Mekanigi 


Kredi (3, 1, 0) 3


Hareket dinamikleri ve kurma denklemleri. Sikistirilamaz akis, potansiyel akis. Sikistirilabilinir akis. Akis termodinamigi. Viskos akis, sürünen akis. Türbülent akis. Sinir tabaka teorisi. Navier-Stokes esitliklerinin tam ve yaklasik çözümleri.


CHBE 532 ileri Kimya Mühendisligi II: Isi Transferi 


Kredi (3, 1, 0) 3


Isi iletisimi problemlerinin analitik çözümü, Bessel fonksiyonlari, degiskenlerin ayrilmasi, Laplace transformu, superpozisyon prensibi, osilasyonlu çözümler; bilgisayar metodlari, sonlu farklar ve sonlu elemanlar metodu. Laminer ve türbülansli akista, satih tabakasi dahil tasinim ve kütle transferi prensipleri. Kapali kanallarda akis. Yüksek hizli akista isi transferi, sayisal metodlar. Isil radyasyon, yüzeylerin isinim özellikleri, bos ve gaz içeren ortamlarda radyasyonla isi transferi.


CHBE 533 ileri Kimya Mühendisligi III: Kütle Transferi 

Kredi (3, 1, 0) 3


iki unsurlu karisimlarda difüzyon ve Fick'in birinci kanunun uygulamalari. Kararli ve kararsiz sistemlerde moleküler difüzyon. Akiskan sivi film reaktörü ve katalitik yüzeylerde difüzyon çalisilmalari. Çok unsurlu karisimlarda difüzyon ve Maxwell-Stefan iliskisi uygulamalari. Çok unsurlu sistemlerde es zamanli devinim, isi ve kütle transferi uygulamalari ve sinir katmanlarinda kütle denkligi çalismalari. Es zamanli devinim, isi ve kütle denkligi olusturma çalismalari.  Çalkantili akimda kütle transferi ve kütle transferi korrelasyonlari.


CHBE 541 ileri Kimya Proses Kontrol 


Kredi (3, 1, 0) 3


Çok degiskenli sistemlerin durum uzayi temsilleri. Denetilebilirlik ve gözlenebilirlik kavramlari, özdegerler ayirim ile bir sistemin kutuplarinin bulunmasi. Durum uzayi ile transfer fonksiyonu modelleri arasinda iliskiler. Çok degiskenli sistemlerde etkilesimler ve çok degiskenli kontrollör tasarimi. Kesikli zaman sistemleri ve z-dönüsümleri. Dijital kontrolör tasarimi, model tahmini kontrol.


CHBE 552 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolu


Kredi (3, 0, 0) 3


Kirlenmenin tanimi ve kriterleri, hava kirlenmesi, su kirlenmesi, toprak kirlenmesi, Kirlenme kontrolu yöntemleri, fiziksel/kimyasal yöntemler, biolojik yöntemler.


CHBE 554 ileri Ayirma Süreçleri 


Kredi (3, 0, 0) 3


Ancak kütle aktarimini baz alan analiz yöntemleri ile tam olarak anlasilabilen adsorpsiyon, kromatografi, iyon degistirme gibi ayirma süreçleri. Baca gazlarindan kirleticilerin kimyasal tepkimeli absorpsiyon ile uzaklastirilmasi. Kristalizasyon, kurutma gibi kati faz içeren ayirma süreçleri.


CHBE 555 Membran Bilimi ve Membranla Ayirim Yöntemleri 


Kredi (3, 0, 0) 3


Membranla ayirim yöntemleri, membran bilimi ve teknolojisi. Derste, terminoloji, biyolojik ve sentetik membranlarin karsilastirilmasi, membranlarin olusumu, gözenekli ve gözeneksiz membran materyalleri, membran geçisim ve ayirim yöntemleri ve bunlarin itici güçleri, ince filmlerde difüzyon, önemli membran süreç ve reaktörlerinin modül ve tasarimi tartisilacaktir. Genel geçis modelleri olarak derisim ve basinç farki, çözelti ve difüzyon modelleri, memran-çözünen madde iliskisi tartisilacaktir. Kapsanicak süreçler mikro filtrasyon, ultra filtrasyon, ters osmoz, dializ ve gaz ayirim yöntemleri tartisilacak, agirlikli olarak biyolojik ayirim membran kirlenmesi ve kontrollu serbest birakim gibi konulara öncelik verilecektir.


CHBE 561  ileri Malzemeler 


Kredi (3, 0, 0) 3


Kimya, biyoloji ve mühendisligin temel ilkelerinin yeni ürünler yaratmak üzere bir araya getirilmesi. Vaka analizleri kullanilarak  kimya, biyoteknoloji ve ilaç sanayilerinde gelistirilen yeni ürünlerin incelenmesi. islenen konular:  nanogözenekli malzemeler, zeolitler, polimerler, kompozitler, ve biyomalzemeler ( tipta kullanilan implantlar, yapay organlar, v.b )


CHBE 562: ileri Kimyasal ve Biyolojik Tepkime Mühendisligi 


Kredi (3,0,0) 3


Kimyasal ve biyolojik olaylarin kinetik modellenmesi. Sanayi proseslerinden, metabolik ve mikrobik proseslerden ve enzim katalizli reaksiyonlardan seçilen örneklerle yaygin  bilgisayar  uygulamalari. Boru tipli reaktörlerde eksensel ve radyal dagilim ve sicaklik degisimleri. Gaz-kati reaksiyonlarinin tasarim prensipleri. Reaktör kararliligi.


CHBE 565 Koloid ve Yüzey Kimyasinin Temelleri              


Kredi (3, 0, 1) 3


Koloid ve yüzey kimyasinin temllerinin teorik ve laboratuvar çalismasi ile incelenmesi. Konular: ampifilik moleküllerin kendi kendine topaklasmasi, Brownian hareketi, yüzey kimyasi ve monolayerlar, yüzey gerilimi ve kontak açisi, koloidal sistemlerde elektrostatik iliskiler, misellerin endüstri ve biyolojik sistemlerde kullanimi, bilayer sistemleri, biyolojik sistemlerde membranlar ve transport, mikro ve makroemüsyonlar. Laboratuvar çalismasi: yüzey gerilimi ve iletkenlik ölçerek CMC'nin hesaplanmasi, UV-Vis ve mikroskop kullanarak hazirlanan farkli koloidal yapilarin incelenmesi, mikroemulsiyon hazirlanmasi ve mikroemüsyon damlaciklari içerisinde reaksiyonlar.


CHBE 566 ileri Koloid ve Yüzey Kimyasi    


Prerequisite:CHBE 565

Kredi (3, 0, 1) 3


CHBE 565 dersinin devami niteliginde ileri teorik ve laboratuvar çalismalarini içeren ders. Koloid alaninin ve kullanilan tekniklerin daha derinden anlasilmasini hedefler. Konular: çözelti halindeki polimerler ve onlarin transport özellikleri, koloidal stabilite, koloidal soller, faz dengeleri, faz diagramlari ve kullanimlarini, köpükleri, nanoparçaciklari, sentez yöntemleri ve uygulamalarini içerir. Laboratuvar çalismasi olarak manyetik nanoparçacik sentezi, DLS ve XRD gibi ileri tekniklerin yapi aydinlatilmasinda kullanilmasi, fiziksel degisimlerle polimer davranislarinin incelenmesi ve koloidal stabilitenin incelenmesi gerçeklestirilecektir.


CHBE 567 Nanomalzemeler: Karakterizasyon ve Uygulamalari 


Kredi (3, 0, 0) 3CHBE 569 Tahribatsiz Test   


Kredi (3, 0, 0) 3  


Tahribatsiz testlerden ultrasonik test, radyografik degerlendirme, sivi penetrant ve manyetik parçaçik testlerinin ögretilmesi, ve endüstriyel standartlar dogrultusunda bilgi ve yeteneklerin gelistirilmesi. Ayrica ultrasonik testle uygulama ve radyografi filmleriyle makroskopik yapilarinin incelenmesi de kapsanmaktadir.


CHBE 573 ileri Biyoteknoloji


Kredi (3, 0, 0) 3


Biyolojik sistemlerde ileri düzeyde tasinim, temel islemler ve termodinamik uygulamalari.  Seçilmis örneklerle analitik ve matematiksel analizler ve yaygin bilgisayar uygulamalari.


CHBE 581 ileri Polimer Kimyasi 


Kredi (3, 0, 0) 3


Polimerler: Dogal ve sentetik makromoleküller. Polimer kimyasi terminolojisi. Polimerlerin siniflandirilmasi. Polimerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Polimerlerin genel olusum yöntemleri. ortalama Polimerizasyonun derecesi. Dogal ve sentetik polimerler. Dogal ve sentetik polimerlerin yapilari. Polimerizasyon katalizi. Polimerlerin çesitli kullanimlari. Polimer karakterizasyonu için modern teknikler. Endüstriyel olarak önemli polimerler.


CHBE 583 X-isini kirinimi  


Kredi (3, 0, 1) 3  


Toz X-isini kiriniminin ilkeleri; Birim hücre; X-isini kirinim cihazi; d-spacing ölçüm dogruluk ve hassasiyetini etkileyen unsurlar; Kirinim siddeti ölçüm dogruluk ve hassasiyetini etkileyen unsurlar; Standartlarin kullanimi; Örnek hazirlanmasi; Faz analizi; Kirinimda kullanilan bilgisayar veritabanlari; Kirinim verisinin bilgisayar ile incelenmesi; d-I verisinin analizi; Kristalinite; Kristal boyu; Yapi modellemesi, Yapi analizi; Rietveld yöntemi.


CHBE 591 iklim Degisikligi ve Sürdürelebilir Kalkinma 


Kredi (3, 0, 0) 3


iklim degisikliginin etkileri ve  bu zorlu konuyla bas edebilecek profesyonellere duyulan gereksinim incelenecektir. iklim degisikliginin etkilerini azaltmak, yeni iklim kosullarina uyum saglamak ve sera gazlari salimlarini azaltmak için hem devlet, hem de özel sektörün almasi gereken önlemler. iklim degisikligi problemine  gerçekçi ve uygun maliyetli çözümlerin irdelenmesi.


CHBE 621 Denge Termodinamigi         


Kredi (3, 0, 0) 3


Klasik ve moleküler termodinamigi temellerinin ileri düzeyde incelenmesi. Çözelti termodinamigi, buhar-sivi ve sivi-sivi dengeleri, ve çok bilesenli sistemlerde kimyasal reaksiyon dengesi; iliskili termodinamik özelliklerin hesaplanmasi


CHBE 624 Tasinimla Isi Transferi             


Kredi (3, 0, 0) 3


Akiskan akisinin temel denklemleri. Sinir tabakanin differansiyel ve integral denklemleri. içsel ve dissal laminer akislarda cebri tasinim. Türbülans akis için momentum ve isi transferi yaklasimlari. Dogal tasinim


CHBE 641 ileri Kimyasal Proses Kontrol Konulari      


Kredi (3, 0, 0) 3


Zaman serisi analizi, minimum varyans denetimi dahil edilerek uygulamali stokastik denetim teorisi, Dogrusal kuvadratik Gauss (LQG) denetimi, özayar denetim ve adaptif denetim. Genellestirilmis kestirimci denetim. Kimyasal süreç denetiminde güncel konular.


CHBE 681 Polimer Bilimi ve Mühendisliginde ileri Konular


Kredi (3, 0, 0) 3


Polimerik sistemlerin incelenmesinde teorik ve deneysel yaklasimlardaki yenilikler. Homojen ve heterojen sistemlerin istatistiksel mekanigi. Moleküler yapinin ve özelliklerin karaterize edilmesinde ileri yöntemler. Polimer aginda ve likit kristal malzemelerde bölgesel yönelim. Yüksek teknoloji malzemelerinin tasarimi için teknikler ve yaklasimlar.