Genel Ders Programı Ders Açıklamaları


ÖNKOŞUL TABLOSU


Birinci YIL

Güz
Kredi

ECTS

CHEM

111

Genel Kimya I

3

6

AFE

157

Mühendislik ve Mimarlik için İngilizce I

3

4

ES

115

Mühendislik Programlamanin Temelleri

3

6

MATH

151

Mühendisler için Analiz I

4

6

PHYS

101

Fizik I

4

6


 

Bahar
Kredi

ECTS

CHBE

102

Kimya ve Biyoproses Mühendisligine Giris

2

5

CHBE

112

Genel Kimya II

3

6

CHEM

113

Genel Kimya Laboratuvarı

2

5

AFE

158

Mühendislik ve Mimarlık için İngilizce II

3

4

PHYS

102

Fizik II

4

6

MATH

152

Mühendisler için Analiz II

4

6
ikinci YIL

Güz
Kredi

ECTS

CHBE

203

Organik Kimya

3

5

CHBE

211

Fizikokimya

3

6

CHBE

215

Madde ve Enerji Denklikleri

3

6

MATH

221

Lineer Cebir

3

5

MATH

241

Diferansiyel Denklemler

4

6

HUM

101

Uygarlik Tarihi I

3

3


 

Bahar
Kredi

ECTS

CHBE

204

Biyoorganik Kimya

3

6

CHBE

213

Fizikokimya Laboratuvari

2

4

CHBE

214

Kimya Mühendisligi Termodinamigi

3

6

CHBE

232

Kimya ve Biyoproses Mühendisligi I: Akiskanlar Mekanigi

3

6

ECON

204

Mühendisler için iktisat

3

4

FE

XX1

Serbest Seçmeli

3

3
Üçüncü YIL

Güz
Kredi

ECTS

CHBE

301

Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisligi I

2

5

CHBE

331

Kimya ve Biyoproses Mühendisligi II: Isi Transferi

3

6

CHBE

361

Kimyasal ve Biyolojik Uygulamalarda Malzeme

3

5

ES

231

Olasilik Kurami ve istatistigin Temelleri

3

5

ES

301

Mühendislik Yönetimi

3

4

FE

XX2

Serbest Seçmeli

3

3

TKL

201

Türkçe I

2

2


 

Bahar
Kredi

ECTS

CHBE

302

Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisligi II

2

5

CHBE

333

Kimya ve Biyoproses Mühendisligi III: Kütle Transferi

3

6

CHBE

362

Reaktör Tasarimi

3

6

CHBE

386

Kimya Mühendisliginde Matematiksel Modelleme

3

6

CHBE

XX1

Kisitli Seçmeli I

3

5

TKL

202

Türkçe II

2

2
Dördüncü YIL

Güz
Kredi

ECTS

CHBE

401

Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisligi III

2

5

CHBE

441

Proses Dinamigi ve Kontrolu

3

6

CHBE

463

Kimya ve Biyokimya Prosesleri Tasarımı I

4

6

CHBE

XX2

Kisitli Seçmeli II

3

5

CHBE

XX3

Kisitli Seçmeli III

3

5

HTR

301

Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi I

2

2


 

Bahar
Kredi

ECTS

CHBE

464

Kimya ve Biyokimya Prosesleri Tasarimi II

3

6

CHBE

492

Mühendislik Projesi

3

8

CHBE

XX4

Kisitli Seçmeli IV

3

5

CHBE

XX5

Kisitli Seçmeli V

3

5

LAW

491

Mühendisler için Hukuk

3

4

HTR

302

Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi II

2

2

CHBE

400

Yaz Stajı

0

1
Seçmeli Dersler
Kredi

ECTS

CHBE

351

Inorganik Teknolojiler

3

5

CHBE

352

Organik Teknolojiler

3

5

CHBE

354

Ayristirma Prosesleri

3

5

CHBE

355

Yakit Teknolojileri

3

5

CHBE

356

Gida Koruma Teknolojileri

3

5

CHBE

357

Proseslerin Güvenligi ve Risk Analizleri

3

5

CHBE

365

Nükleer Bilim

3

5

CHBE

371

Çevresel Mikrobiyoloji

3

5

CHBE

372

Moleküler Biyoinformatik

3

5

CHBE

373

Biyokimya Mühendisligine Giris

3

5

CHBE

374

Moleküler Biyoloji için Biyoistatistige Giris

3

5

CHBE

378

Sürdürülebilir Kimya Mühendisliğinin Esasları

3

5

CHBE

381

Polimerler Kimyasi ve Polimer Mühendisligi

3

5

CHBE

415

Enstrümental Analiz Metodlari

3

5

CHBE

443

Kimyasal ve Biyoprosesler

3

5

CHBE

446

Kimya ve Biyoproses Endüstrilerinde istatiksel Kalite Kontrolü

3

5

CHBE

451

Atik Su Aritimi

3

5

CHBE

452

Kirlilik Kontrolü ve Korunma

3

5

CHBE

453

Taşınım Olayları

3

5

CHBE

454

İleri Proses Kontrolü

3

5 
Kredi

ECTS

CHBE

455

İleri Kinetik

3

5

CHBE

456

Heterojen Kataliz

3

5

CHBE

457

Faz Dengesi

3

5

CHBE

458

Proses Optimizasyonu

3

5

CHBE

465

Polimer isleme ilkeleri

3

5

CHBE

466

Seramik Mühendisligi

3

5

CHBE

467

Birlesik Maddeler

3

5

CHBE

468

Nanoteknolojide Yüzey Kimyasi

3

5

CHBE

471

Biyoproses Mühendisliginde Deneysel Metodlar

3

5

CHBE

472

Biyo-Çevresel Sistemlerde Tasinim Olaylari

3

5

CHBE

475

Biyo-Reaktörler

3

5

CHBE

476

Biyoteknolejide Mühendislik Uygulamalari

3

5

CHBE

477

ileri Biyokimya Mühendisligi

3

5

CHBE

480

Kimya ve Biyoproses Mühendisliginde Özel konular

3

5

CHBE

481

Biyopolimerler

3

5

CHBE

482

Makromoleküler Sistemlerin Tasarimi ve Simülasyonu

3

5

CHBE

483

Makromoleküllerin Konformasyonel istatistigi ve Dinamigi

3

5