Department of Chemical Engineering

 

CHBE 492 - Graduation Project

Spring 2017

Coordinator Assist. Prof. Dr. M. Oluş Özbek


Documents

CHBE 492 proje tercih formu

CHBE 492 tez formatı


Announcements

2017 Güz döneminde CHBE492 dersini alacak olan ve 2017 Yaz döneminde projelerine başlamak isteyen öğrenciler aşağıda ismi geçen öğretim üyeleri ile görüşebilirler.


Bahar 2017 dönemi için CHBE 492 proje konuları

Bahar 2017 dönemi için CHBE-492 Proje dağılımı

Bahar 2017 dönemi için CHBE-492 Projesi alamayan öğrenciler için duyuru

Bahar 2017 dönemi için tezlere atanan jüri üyeleri, asistanlar ve sunum tarihleri


Time Table for Spring 2017