\ Sürdürülebilir Kimya Mühendisliğinin Esasları

Sürdürülebilir Kimya Mühendisliğinin Esasları (CHBE 378)

EĞİTİMCİ:

betulunlusu
Betül Ünlüsü
Doç. Dr.

Bu dersin amacı, öğrencilerin temel sürdürülebilirlik kavramları için bir anlayış geliştirmelerinde ve çevre , ekonomi ve toplumdan oluşan üçlü sacayağını karşılayan kimyasal süreçleri tasarlama ve yürütme becerisini kazanmalarında yardımcı olmaktır.

Sürdürülebilirlik kavramları. Yeşil kimya ve süreç  ölçütleri. Sürdürülebilir gelişmede kimya reaksiyon mühendisliğinin rolü. Kimyasal reaktörler ve ayırma işlemlerinde atık azaltımı. Yaşam çevrim analizi.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5

Yeditepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 69 chbe@yeditepe.edu.tr