\ Reaktör Tasarımı

Reaktör Tasarımı (CHBE 362)

EĞİTİMCİ:

Bu dersin amacı, öğrenciler tarafından

  1. reaksiyon mühendisliğiyle ilgili temel kavram ve ilkelerin anlaşılmasını;
  2. karmaşık reaksiyon mühendisliği problemlerinin tanımlanması, formüle edilmesi ve çözümünü;
  3. bu amaçlar için uygun analiz ve modelleme yöntemlerinin seçimini ve uygulanmasını

sağlamaktır.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu, Lisansüstü Hazırlık
KREDİ:
(3,1,0) 3
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR:

Yeditepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 69 chbe@yeditepe.edu.tr