\ Fiziko Kimya I

Fiziko Kimya I (CHBE 211)

EĞİTİMCİ:

Bu dersin amacı, fiziko kimyanın temel prensiplerini öğretmek ile birlikte, öğrencilere termodinamiğin temel ilkeleri, faz davranışları ve kimyasal dengelerle ilgili problem çözebilme yeteneğini kazandırmaktır.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,1,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR:

Yeditepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 69 chbe@yeditepe.edu.tr