\ Dersler

İleri Polimer Kimyası

Bu dersin amacı, öğrencilerin ileri seviye polimer kimyası, polimerizasyon reaksiyonlari, polimer çeşitleri, polimer yapı –özellik ilişkileri, polimerizasyon ve polimer karakterizasyon teknikleri ve polimerlerin uygulama alanları hakkında bilgi donanımı kazanımıdır.

İleri Kimya ve Biyoloji Tepkime Mühendisliği

Mühendislik yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kimya mühendisliği kinetiği bilgisi kullanarak kimyasal ve biyolojik verilerin analizini yapma becerisi kazandırmak

İleri Enstrümental Analiz

Analitik aletlerin prensiplerini ve bileşenlerini ve bilimdeki uygulamalarını anlamak, Analiz için örnek hazırlamasını ve deneyin nasıl tasarlanacağını deneyimle öğrenmek, Bilimdeki analitik problemleri çözebilme kapasitesini geliştirmek.

Taşınım Olayları

Dersin amacı momentum, enerji ve kütle taşınımının formülasyonuna ve uygulanmasına yönelik kavramları vektörtensör notasyonunda yazılan kabuk ve enerji denklikleri ve türetilmiş taşınım denklemlerini kullanarak, ilgili analitik çözüm yaklaşımlarıyla birlikte öğretmektir.

İleri Mühendislik Termodinamiği

Dersin amacı genel olarak termodinamiği ve uygulamalarını kullanılabilir enerji (ekserji) çerçevesinde sunmaktır. Termodinamiğin ayrıntılı olarak sınıflandırılmasını takiben termodinamiğin temel kavramları ve türetmeleri enerji ve kullanılabilir enerjiye (ekserji) yönelik ilgili uygulamalar çerçevesinde sunulup, tartışılmaktadır.

Kimya Mühendisliği Sistemlerinin Modellenmesi Ve Analizi

Bu dersin amacı öğrencilere kimya mühendisliği sistemlerini modelleme ve model denklemlerini analitik ve sayısal olarak çözme becerilerini kazandırmaktır.

Yaz Stajı

Öğrencilerin lisans eğitimleri süresince edinmiş oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerin Kimya Mühendisliği ile doğrudan bağlantılı alanlarda kullanımının görülmesi ve uygulanması ile birlikte sektörel bazda farkındalığın arttırılması.

Kimya ve Biyoproses Mühendisliğine Giriş

Kimya Mühendisliğinin tanımı ve sorumlulukları. Süreç ve operasyon akım şemalarını kullanarak kimyasal proseslerin anlaşılması. Süreç ve operasyonlarla bağlantılı olaylar. Kimya Mühendisliği hesaplamalarına giriş. Kütle ve enerji  korunumu  ilkelerinin hesaplamalarda kullanılması. Eş zamanlı madde ve enerji denkliklerini kullanarak kimya mühendsiliğindeki temel işlemler, temel süreçler ve diğer uygulamalara ait hesaplamaların yapılması.  

Biyoreaktör Mühendisliği Temelleri

Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere biyoreaktör mühendisliği ve uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kazandırmaktır. Dersin İçeriği Enzim kinetiği, hareketsiz biyokataliz, mikrobiyolojik büyüme, biyoreaktör analizi ve dizaynı, biyoreaktörlerde taşınım olayları, ürün kurtarma, biyoürünler ve ekonomisi

Nanoteknolojide Yüzey Kimyası

Dersin Amacı Bu dersin amacı, kolloid ve yüzey kimyasının temellerini vermek ile birlikte öğrencilere bu bilgileri nanoteknolojiye uygulama yeteneği vermektir. Bu ders teorik bilgilerin tamamlanması amacıyla deneyler ile desteklenmektedir. Dersin İçeriği Moleküler etkileşimler, kendi kendine kümeleşme, Brownian hareketi, Sedimantasyon; Yüzey Kimyası. Yüzey gerilimi, Kapiler hareket, Temas açısı, Yüzey gerilimi ölçüm yöntemleri; Yüzey aktif maddeler, Miseller, Dolgu parametresi, Kritik misel konsantrasyonu, […]

Sayfa 1 / 812345...Last »

Yeditepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 69 chbe@yeditepe.edu.tr