\ Dersler

Yaz Stajı

Öğrencilerin lisans eğitimleri süresince edinmiş oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerin Kimya Mühendisliği ile doğrudan bağlantılı alanlarda kullanımının görülmesi ve uygulanması ile birlikte sektörel bazda farkındalığın arttırılması.

Kimya ve Biyoproses Mühendisliğine Giriş

Kimya Mühendisliğinin tanımı ve sorumlulukları. Süreç ve operasyon akım şemalarını kullanarak kimyasal proseslerin anlaşılması. Süreç ve operasyonlarla bağlantılı olaylar. Kimya Mühendisliği hesaplamalarına giriş. Kütle ve enerji  korunumu  ilkelerinin hesaplamalarda kullanılması. Eş zamanlı madde ve enerji denkliklerini kullanarak kimya mühendsiliğindeki temel işlemler, temel süreçler ve diğer uygulamalara ait hesaplamaların yapılması.  

Biyoreaktör Mühendisliği Temelleri

Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere biyoreaktör mühendisliği ve uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kazandırmaktır. Dersin İçeriği Enzim kinetiği, hareketsiz biyokataliz, mikrobiyolojik büyüme, biyoreaktör analizi ve dizaynı, biyoreaktörlerde taşınım olayları, ürün kurtarma, biyoürünler ve ekonomisi

Nanoteknolojide Yüzey Kimyası

Dersin Amacı Bu dersin amacı, kolloid ve yüzey kimyasının temellerini vermek ile birlikte öğrencilere bu bilgileri nanoteknolojiye uygulama yeteneği vermektir. Bu ders teorik bilgilerin tamamlanması amacıyla deneyler ile desteklenmektedir. Dersin İçeriği Moleküler etkileşimler, kendi kendine kümeleşme, Brownian hareketi, Sedimantasyon; Yüzey Kimyası. Yüzey gerilimi, Kapiler hareket, Temas açısı, Yüzey gerilimi ölçüm yöntemleri; Yüzey aktif maddeler, Miseller, Dolgu parametresi, Kritik misel konsantrasyonu, […]

Kimyasal ve Biolojik Endüstrilerde İstatistiksel Süreç Denetimi

Dersi Verenler Prof. Dr. Mustafa Özilgen Dersin Amacı İstatistiksel kalite kontrolünün temel kavramlarını kimyasal ve biyolojik  endüstrilerde uygulamaları ile öğretmek. Üç veya dört öğrenciden oluşan gruplarla disiplinler arası takım çalışması, bilgisayar uygulaması ve istatistiksel kalite kontrolu sistemi tasarımı bilgisi kazandırmak Dersin İçeriği İstatistiksel kalite kontrolünün temel kavramlarını gıda endüstrisi uygulamaları ile öğretmek

Proses Optimizasyonu

Dersin Amacı Bu dersin amacı son sınıf kimya mühendisliği öğrencilerine kimyasal süreçlere ait eniyileştirme problemlerinin formülasyonu, analizi ve  çözümleri için gerekli bilgiyi ve çözümlerde kullanılan farklı teknikleri karşılaştırabilme becerisini kazandırmaktır. Dersin İçeriği Analitik eniyileştirme teknikleri. Tek boyutlu doğrusal arama metotları. Çok boyutlu sınırlı ve sınırsız sayısal eniyileştirme algoritmaları. Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama ve kimya mühendisliği problemlerinde parametre belirleme. Kimya […]

Faz Dengesi

Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere termodinamik faz dengesindeki akışkan karışımlarının davranışlarının modellenmesi becerisinin kazandırılmasında ve faz dengesinin kimyasal süreçlerdeki önemi konusunda bir anlayış geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Dersin İçeriği Çözelti termodinamiği, iki ve çok-bileşenli sistemlerde  sıvı-buhar, sıvı-sıvı, kimyasal reaksiyon dengeleri, ilgili termodinamik özelliklerin kestirimi.

Heterojen Kataliz

Dersin Amacı Bu dersin amacı  öğrencilerin heterojen katalizörlerle ilgili temel bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır. Dersin İçeriği Heterojen katalize giriş, Adsorpsiyon, Heterojen Katalizörlerde Difüzyon ve Reaksiyon, Katalizör Hazırlama Teknikleri, Katalizör Karakterizasyon Teknikleri

Çevre Kirlenmesi Kontrolu ve Önlenmesi

Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin çevre kirliği nedenleri, kontrolu ve önleme yöntemleri konularında bilgi sahibi olmalarıdır Dersin İçeriği Çevre kirlenmesi kontrolu. Toksik, dirençli ve bünyede biriken zararlı maddelere odaklanarak kirlenmenin önlenmesi ve kontrolu stratejileri. Kirlenme kaynaklarını etkileyen önemli faktörler.Geleneksel ve yeni kimyasal ayırma prosesleri ve endüstriyel uygulamalarıİ Pollution control, pollution prevention and control strategies with  focus on hazardous substances […]

Atıksu Arıtımı

Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin kirlisu arıtma yöntemleri konularında bilgi sahibi olmalarıdır   Dersin İçeriği Atik suyun karakterize edilmesi; fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerle su arıtımının temelleri ve uygulamalari. Su kalitesini arttıran ve atık su standatlarını karşılayan sistemlerin tasarımları. Havalı-havasız proseslerin değerlendirilmesi; kirlilikten korunma yolları ve tanımları; teknik ve çevresel açılardan fizibilite çalismalari;  yasam çevrimi analizi.  

Sayfa 1 / 812345...Last »

Yeditepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 04 69 chbe@yeditepe.edu.tr