Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Tuğba Davran-Candan

Doç. Dr.
Bölüm Başkanı

+90 216 578 00 00/2754 A-807

Cem Levent Altan

Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı

+90 216 578 00 85 A-805

M. Oluş Özbek

Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı

+90 216 578 00 00/1413 A-814

Erde Can

Doç. Dr.

+90 216 578 00 00/2775 A-809

Seyda Bucak Malta

Prof. Dr.

A-807

S. Funda Oğuz

Dr. Öğretim Üyesi

+90 216 578 00 00/1447 A-811

Levent Organ

Dr. Öğr. Üyesi

+90 216 578 00 00/3055 A-804

Nihan Çelebi Ölçüm

Doç. Dr.

+90 216 578 00 00/1469 A-806

Süheyla Uzman

Prof. Dr.

+90 216 578 00 00/0487 A-810

Betül Ünlüsü

Doç. Dr.

+90 216 578 00 00/3056 A-816