Eğitim Hedeflerimiz

Kimya Mühendisliği Bölümü, Yeditepe Üniversitesi’nin gelişimine paralel olarak Biyomühendislik, Nanoteknoloji, Sağlık ve İlaç Endüstrisine yönelik alanlarda da gelişmektedir. Tüm mühendislik bölümleri gibi bölümümüz ögrencileri de almakla yükümlü oldukları temel dersler, temel mühendislik dersleri ve zorunlu bölüm derslerinin yanı sıra ilgi duydukları kimya mühendisliği alanlarında uzmanlaşma olanağı veren teknik seçmeli dersler ve bunlara ek olarak kendi bireysel yeteneklerini de yönlendirebilecekleri sosyal, yönetim ve finans alanlarında seçmeli veya yönlendirilmis ders alabilme olanağına sahiptirler. Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim Programı yoğun bilgisayar uygulaması içermekte olup mezunlarımızın Kimya Mühendisliği alanında yaygın kullanılan paket programları öğrenmiş olmalarına büyük önem verilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisans Eğitim Programı 2008-2013 yıllarında MÜDEK tarafından akredite edilmiş, 2014 yılında MÜDEK akredetisyonu 5 yıl süreyle yenilenmiştir. Bölümümüzün gelişim planları MÜDEK kriterleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Kimya Mühendisliği Bölümünde dört yıllık eğitim verilmektedir. Bölüme sayısal puanla öğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları da bulunmaktadır.