Yüksek Lisans Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Kimya Mühendisliği alanında eğitim veren bölümlerden farklı bir bölümden lisans derecesi alan öğrencilerin lisansüstü programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programını tamamlaması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler de bu programa tabi tutulabilir. Öğrencilerin Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 241, CHBE 215, CHBE 362, CHBE 333, CHBE 331, CHBE 232 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir. Alınacak dersler daha önceki eğitim geçmişi göz önünde bulundurularak yüksek lisans danışmanı tarafından belirlenir. Bu derslerin en fazla iki dönem içinde başarıyla tamamlanmalıdır.

Yüksek Lisans Programı

Kimya Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 21 kredilik ders yükü ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için öğrencinin şu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir:

  • CHBE 512, CHBE 514 ve CHBE 534 derslerine ek olarak BTEC 501 ya da ESYE 501 derlerinden birini alarak toplam dört zorunlu dersi başarıyla tamamlamak,
  • kredisiz CHBE 590 seminer dersini tamamlamak,
  • yüksek lisans tezi hazırlamak ve başarıyla sunmak.

Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartlara uyulması zorunludur. Yüksek lisans programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 Dersler Toplam Kredi  Toplam ECTS Kredisi
Genel Toplam  8 Ders 21  123
Zorunlu Dersler CHBE 512

CHBE 514

CHBE 534

Bölüm Seçmeli Ders I

Bölüm Seçmeli Ders II

Alan Seçmeli I

Alan Seçmeli II

CHBE 600