Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Madde ve Enerji Denklikleri (CHBE 215)


Bu dersin amacı öğrencilere kimyasal süreçler üzerinde madde ve enerji denkliklerini kurup çözebilmelerini ve süreç problemlerinde mühendislik yaklaşımını (problemi bileşenlerine bölmek, bilinen ve bilinmeyen süreç değişkenleri arasındaki ilişkileri kurabilmek, bilinmeyenleri çözmek için gerekli bilgileri toplamak ve parçaları birleştirerek istenen çözümü bulmak) uygulayabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

CHBE I: Akışkanlar Mekaniği (CHBE 232)


Bu dersin amacı, öğrencilerin akış sistemlerinin çözümlemesi için gerekli olan akışkan özelliklerini öğrenmelerini, akışkan davranışını temel fizik kanunlarını kullanarak modelleme,  model denklemlerini analitik ve sayısal yöntemler kullanarak çözme ve akış sistemlerini  tasarlama becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

CHBE II: Isı Transferi (CHBE 331)


Bu dersin amacı, kimya mühendisliği öğrencilerinin ısı aktarımının temel kavramlarını anlama becerisini geliştirip, teşvik etmek ve  öğrencilerin ısı aktarımını kuramsal ve uygulamalı çeşitli mühendislik sistemlerine uygulamaya yönelik bigi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır.

CHBE III: Kütle Transferi (CHBE 333)


Bu dersin amacı kütle transferi ve ayırım süreçlerinin temellerini anlamalarını sağlamak ve öğrencilere difüzyon katsayılarını kullanarak kütle transferini ifade edebilmelerini, kütle transferi katsayılarını kullanarak kütle transferini ifade edebilmelerini, kütle transferi akısını hesaplayabilmelerini ve soğurma ve damıtma işlemlerinde kullanılan ekipmanların temel tasarımlarını yapabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Reaktör Tasarımı (CHBE 362)


Bu dersin amacı, öğrenciler tarafından reaksiyon mühendisliğiyle ilgili temel kavram ve ilkelerin anlaşılmasını; karmaşık reaksiyon mühendisliği problemlerinin tanımlanması, formüle edilmesi ve çözümünü; bu amaçlar için uygun analiz ve modelleme yöntemlerinin seçimini ve uygulanmasını sağlamaktır.

Zorunlu Dersler

Kimya Mühendisliği Sistemlerinin Modellenmesi Ve Analizi (CHBE 512)


Bu dersin amacı öğrencilere kimya mühendisliği sistemlerini modelleme ve model denklemlerini analitik ve sayısal olarak çözme becerilerini kazandırmaktır.

İleri Mühendislik Termodinamiği (CHBE 514)


Dersin amacı genel olarak termodinamiği ve uygulamalarını kullanılabilir enerji (ekserji) çerçevesinde sunmaktır. Termodinamiğin ayrıntılı olarak sınıflandırılmasını takiben termodinamiğin temel kavramları ve türetmeleri enerji ve kullanılabilir enerjiye (ekserji) yönelik ilgili uygulamalar çerçevesinde sunulup, tartışılmaktadır.

Taşınım Olayları (CHBE 534)


Dersin amacı momentum, enerji ve kütle taşınımının formülasyonuna ve uygulanmasına yönelik kavramları vektörtensör notasyonunda yazılan kabuk ve enerji denklikleri ve türetilmiş taşınım denklemlerini kullanarak, ilgili analitik çözüm yaklaşımlarıyla birlikte öğretmektir.

Seçmeli Dersler

İleri Enstrümental Analiz (CHBE 525)


Analitik aletlerin prensiplerini ve bileşenlerini ve bilimdeki uygulamalarını anlamak, Analiz için örnek hazırlamasını ve deneyin nasıl tasarlanacağını deneyimle öğrenmek, Bilimdeki analitik problemleri çözebilme kapasitesini geliştirmek.

İleri Kimya ve Biyoloji Tepkime Mühendisliği (CHBE 562)


Mühendislik yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kimya mühendisliği kinetiği bilgisi kullanarak kimyasal ve biyolojik verilerin analizini yapma becerisi kazandırmak

İleri Polimer Kimyası (CHBE 581)


Bu dersin amacı, öğrencilerin ileri seviye polimer kimyası, polimerizasyon reaksiyonlari, polimer çeşitleri, polimer yapı –özellik ilişkileri, polimerizasyon ve polimer karakterizasyon teknikleri ve polimerlerin uygulama alanları hakkında bilgi donanımı kazanımıdır.