Staj

Staj yapacak öğrenci staj yapacağı yeri kendi imkanları ile bulmak durumundadır. Üniversitemiz Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Bölümü öğrencilere staj bulma konusunda destek vermektedir. Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürü bilgileri:

T: 0216 578 00 00/2629

F: 0216 578 00 51

Mail: duygu.halifeoglu@yeditepe.edu.tr

Aynı zamanda okulumuz dahilinde birçok öğrenci kulübü bu konuda kendi ağlarını oluşturmuştur. İhtiyaç duyan öğrencilerin bu kulüplerle bağlantıya geçmelerinde fayda var.

Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Eğer yaptığınız stajın ve doldurduğunuz defterin geçerliliği hakkında bir şüpheniz yoksa fazladan defter doldurmanın sizin açınızdan bir getirisi olmayacaktır.

Staj günü hesaplanırken, İş Kanununda belirtildiği üzere fiili olarak çalışılan iş günü esas alınmalıdır. Resmi tatiller, Bayramlar vb. Özel günler staj günü olarak sayılmamaktadır.

Staj yapılacak yer berlirlendikten sonra staja başlamadan en az 4 hafta önce aşağıda belirtilen belgeleri bölüm sekreterine teslim edilmelidir. Gerekli belgeler;

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. İkametgah Senedi
 3. 1 Adet Fotoğraf
 4. Taahhütname
 5. Stajyer onay formu
 6. Sağlık provizyon bilgi kağıdı (SGK E-Hizmetler sayfasından provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılabilir)
 7. Öğrenci Bağ-Kur’lu ise bilgilendirme taahhütnemesi

Başvuru

Başvuru ve Onay formundaki ilk sayfa doldurulur ve bölüm başkanına imzalatıldıktan sonra şirkete teslim edilir. İkinci sayfa ise şirket tarafından doldurulup bölüm staj sorumlusuna teslim edilir. Üçüncü sayfa ise (taahhütnameler) öğrenci tarafından doldurulur.
Ön bilgi formunda ilk sayfada belirtilen evraklar eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra, doldurulup bölüm sekreterine teslim edilir. İkinci sayfa ise şirket tarafından doldurulur.

Formlar

Ön Bilgi Formu” ve “Başvuru ve Onay Formu“nu bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz.

Öğrencilerin stajlarını yapacakları firma ve staj süresi belirlendiğinde Kimya Mühendisliği Bölümü staj görevlisine dilekçelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj defterini doldururken;

 1. Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
 2. Genel olarak gözlemlerinize dayanarak (İşi şahsen sizin gerçekleştirmiş olmanız gerekmez) süreçlerden, iş tanımlarından bahsedebilirsiniz.
 3. Staj defterini el yazısı ya da bilgisayar kullanarak yazabilirsiniz.
 4. Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.

Staj defteri ve anketinin (öğrenci tarafından doldurulacak)  Üniversitenin açıldığı ilk haftanın sonuna kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Geç getirilen defterler kabul edilmeyecektir.

Stajyer değerlendirme raporunun (şirket tarafından doldurulacak) faks yoluyla gönderilmesi kabul edilir. Ancak faks ile ulaştırılması risk taşımaktadır. Tercihen kapalı bir zarf içinde defterle birlikte elden verilmesi daha uygundur.

Dokümanlar


Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu staj ne demek?

Zorunlu staj, öğrencinin mezun olabilmesi için , bölüm tarafından belirlenen şartlar dahilinde belgelenerek yine bölüm tarafından onaylanan, okul dışında çalışma dönemidir.

Staj yapılacak yeri bölüm mü belirler?

Staj yapılacak yeri öğrenci kendi imkanları ile bulmak durumundadır. Ancak okulumuz dahilinde birçok öğrenci klübü bu konuda kendi ağlarını oluşturmuştur. Ihtiyaç duyan öğrencilerin bu kulüplerle bağlantıya geçmelerinde fayda var.

Zorunlu staj kaç gün?

Zorunlu staj dediğimiz, staj defteri ve anketi doldurmakla yükümlü olduğunuz staj, 20 iş gününü kapsar.

Staj defteri ve anketinden hangi öğrenciler sorumlu?

2003 ‘ten sonra giren öğrenciler staj defteri uygulamasından sorumlu( 2003 hariç). 2003 ve daha öncesinde girişli olanların 20 iş gününü içeren bir staj yaptıklarına dair, staj yaptıkları kurum tarafından onaylanmış bir belgeyi bölümümüze iletmeleri yeterli. Bu belge için belli bir format yok. Doldurtacakları staj anketi de bu işlevi görecektir.

Defter bilgisayarda doldurulabilir mi?

Staj defterini el yazısı ya da bilgisayar kullanarak yazabilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.

Defter hangi dilde yazılacak?

Defter İngilizce doldurulacak. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz.

Staj yapmak için bir sınıf kısıtlaması var mı?

Yapılan stajın mesleki bilgilerinizle birleşmesi ve daha işlevsel olması için üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiğiniz yaz yapılması tavsiye edilebilir.

Dönem içi yapılan stajlar kabul edilir mi?

Stajların öğrencinin ders aldığı dönemlere gelmemesi gerekmektedir. Yani öğrenci okul için resmen tatil olan dönemlerde yaptığı staj için defter doldurmalıdır.

Öğrencilerimiz Bugüne Kadar Hangi Firmalarda/Kurumlarda Staj Yaptılar?

Öğrencilerimizin bugüne kadar staj yaptığı firmalar/kurumlar listesigüncellenecektir.

Staj anketini elden vermek gerekli mi; faks yoluyla ulaştırılamaz mı?

Faks yoluyla gelen anketler de kabul edilir. Ancak bu anketlerin ulaşması risk taşımaktadır. Tercihen kapalı bir zarf içinde defterle birlikte elden verilmesi daha uygundur.

Doldurulan staj defterleri en geç ne zamana kadar teslim edilmelidir?

Staj defteri ve anketi teslim tarihlerini bölüm panolarından güncel olarak takip edebilirsiniz.