Lisans Eğitim Amaçları ve Program Yeterlikleri

Lisans Eğitim Amaçları

Mezunlarımız,

 1. Başta Kimya sanayi olmak üzere, ilgili tüm sektörlerde yönetim, üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alma yetkinliğine sahip olmalıdırlar.
 2. Ülkemizde ve yurtdışında üst nitelikli öğretim kurumlarının lisansüstü programlarında bilimsel çalışmalar yapabilmelidirler.
 3. Mesleki sorumluluk duyguları, özgüvenleri, araştırmacı yönleri, iletişim ve işbirliği yetenekleri gelişmiş olmalıdır. Çevresel sorumluluklarının bilincinde, bütünleşik bakış açısıyla problem çözme yetkinliğine sahip olmalıdırlar.

 Lisans Program Yeterliklerimiz

 1. Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği alanında yeterli altyapıya sahiptir.
 2. Kimya mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri ayırt eder, modeller ve çözümler.
 3. Kimya mühendisliği alanındaki karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü belirlenen gereksinimleri karşılayacak şekilde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlar.
 4. Kimya mühendisliği alanındaki uygulamalar için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir; bu uygulamalar için modern teknik araçlar geliştirir ve/veya kullanır.
 5. Kimya mühendisliği alanındaki problemlerin analizi için deney tasarlar, yapar ve sonuçları yorumlar.
 6. Disipliniçi veya disiplinlerarası çalışmalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.
 7. Bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak Kimya mühendisliği ile ilgili bilgilere erişir, raporlar ve etkin bir şekilde karşı tarafa aktarır.
 8. Çağın sorunlarını ve bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri, veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yakından takip eder ve sürekli kendini geliştirir.
 9. Mesleki konularda bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
 10. Kimya mühendisliği alanında yenilikçi projeler ortaya çıkarır ve bu projeleri tüm boyutları ile düşünerek yönetir.
 11. Kimya mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre ve iş güvenliği üzerindeki etkilerini saptar ve kimya mühendisliği çözümlerinin hukuksak sonuçlarının farkındadır.