Lisans Dersleri

Biyoreaktör Mühendisliği Temelleri (CHBE475)


Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere biyoreaktör mühendisliği ve uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kazandırmaktır. Dersin İçeriği Enzim kinetiği, hareketsiz biyokataliz, mikrobiyolojik büyüme, biyoreaktör analizi ve dizaynı, biyoreaktörlerde taşınım olayları, ürün kurtarma, biyoürünler ve ekonomisi

Proses Optimizasyonu (CHBE458)


Dersin Amacı Bu dersin amacı son sınıf kimya mühendisliği öğrencilerine kimyasal süreçlere ait eniyileştirme problemlerinin formülasyonu, analizi ve  çözümleri için gerekli bilgiyi ve çözümlerde kullanılan farklı teknikleri karşılaştırabilme becerisini kazandırmaktır. Dersin İçeriği Analitik eniyileştirme teknikleri. Tek boyutlu doğrusal arama metotları. Çok boyutlu sınırlı ve sınırsız sayısal eniyileştirme algoritmaları. Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama ve kimya mühendisliği problemlerinde parametre belirleme. Kimya […]

Faz Dengesi (CHBE457)


Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere termodinamik faz dengesindeki akışkan karışımlarının davranışlarının modellenmesi becerisinin kazandırılmasında ve faz dengesinin kimyasal süreçlerdeki önemi konusunda bir anlayış geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Dersin İçeriği Çözelti termodinamiği, iki ve çok-bileşenli sistemlerde  sıvı-buhar, sıvı-sıvı, kimyasal reaksiyon dengeleri, ilgili termodinamik özelliklerin kestirimi.

Heterrojen Kataliz (CHBE456)


Dersin Amacı Bu dersin amacı  öğrencilerin heterojen katalizörlerle ilgili temel bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır. Dersin İçeriği Heterojen katalize giriş, Adsorpsiyon, Heterojen Katalizörlerde Difüzyon ve Reaksiyon, Katalizör Hazırlama Teknikleri, Katalizör Karakterizasyon Teknikleri

Çevre Kirlenmesi Kontrolu ve Önlenmesi (CHBE452)


Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin çevre kirliği nedenleri, kontrolu ve önleme yöntemleri konularında bilgi sahibi olmalarıdır Dersin İçeriği Çevre kirlenmesi kontrolu. Toksik, dirençli ve bünyede biriken zararlı maddelere odaklanarak kirlenmenin önlenmesi ve kontrolu stratejileri. Kirlenme kaynaklarını etkileyen önemli faktörler.Geleneksel ve yeni kimyasal ayırma prosesleri ve endüstriyel uygulamalarıİ Pollution control, pollution prevention and control strategies with  focus on hazardous substances […]

Atıksu Arıtımı (CHBE451)


Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin kirlisu arıtma yöntemleri konularında bilgi sahibi olmalarıdır   Dersin İçeriği Atik suyun karakterize edilmesi; fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerle su arıtımının temelleri ve uygulamalari. Su kalitesini arttıran ve atık su standatlarını karşılayan sistemlerin tasarımları. Havalı-havasız proseslerin değerlendirilmesi; kirlilikten korunma yolları ve tanımları; teknik ve çevresel açılardan fizibilite çalismalari;  yasam çevrimi analizi.  

Kimyasal ve Biolojik Endüstrilerde İstatistiksel Süreç Denetimi (CHBE446)


Dersin Amacı İstatistiksel kalite kontrolünün temel kavramlarını kimyasal ve biyolojik  endüstrilerde uygulamaları ile öğretmek. Üç veya dört öğrenciden oluşan gruplarla disiplinler arası takım çalışması, bilgisayar uygulaması ve istatistiksel kalite kontrolu sistemi tasarımı bilgisi kazandırmak Dersin İçeriği İstatistiksel kalite kontrolünün temel kavramlarını gıda endüstrisi uygulamaları ile öğretmek Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özilgen Dersi Verenler Prof. Dr. Mustafa Özilgen

Kimyasal Ve Biyoprosesler (CHBE443)


Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere değişik sektörlerde kullanılan kimyasal ve biyolojik süreçlerin ayrıntılı çalışılmasıyla kimya endüstrisinin durumu ve gelecek eğilimleri konusunda bilgi donanımı sağlamaktır. Dersin İçeriği Çeşitli kimyasal ve biyoproseslerinin geleneksel yöntemleri esas alıp ilerideki gelişmeleri takip edecek şekilde incelenmesi.

Dünya Enerji Kaynakları ve Enerji Politikaları (CHBE431)


Dersin Amacı Katılımcılar; Dünya enerji kaynakları, büyük devletlerin enerji politikaları ve stratejileri, Türkiye enerji politikaları, jeopolitik ortamın etkileri, enerji güvenliği ve teknolojileri konularında bilgi sahibi olup, enerjinin gerek Ülkenin ekonomi ve siyaset içindeki gerekse kendi günlük yaşamsal önemini kavrayacaklardır. Dersin İçeriği Dünya enerji kaynakları, arz ve talep, enerji güvenliği, enerji ve çevre,enerjinin ekonomi, sanayi ve ulaştırma sektörlerindeki yeri, enerji teknolojileri, […]

Enstrümental Analiz Yöntemleri (CHBE415)


Dersin Amacı Bu dersin amacı, modern enstrümantasyon tekniklerini öğretirken, bu metotların dayandığı teorik bilgiyi, uygulamadaki kuralları, dikkat edilmesi gereken noktaları ve sonuçları yorumlama tecrübesini kazandırmaktır. Dersin İçeriği Modern analitik enstrümantasyonların teorisi ve uygulaması, enstrümantal analizin ilkeleri; atomik spektroskopi, moleküler spestroskopi, kromatografik ayrıştıma, ve muhtelif metodlar; çesitli metotlardaki ya da enstrümenal tekniklerdeki imkanlar ve sınırlamalar; uygulamalar; gözlem, uygulanabilirlik,  nicel ve nitel […]

Sayfa 1 / 212