Lisans Dersleri

Zorunlu Dersler

Seçmeli Dersler

İleri Polimer Kimyası (CHBE 581)


Bu dersin amacı, öğrencilerin ileri seviye polimer kimyası, polimerizasyon reaksiyonlari, polimer çeşitleri, polimer yapı –özellik ilişkileri, polimerizasyon ve polimer karakterizasyon teknikleri ve polimerlerin uygulama alanları hakkında bilgi donanımı kazanımıdır.

İleri Kimya ve Biyoloji Tepkime Mühendisliği (CHBE 562)


Mühendislik yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kimya mühendisliği kinetiği bilgisi kullanarak kimyasal ve biyolojik verilerin analizini yapma becerisi kazandırmak

İleri Enstrümental Analiz (CHBE 525)


Analitik aletlerin prensiplerini ve bileşenlerini ve bilimdeki uygulamalarını anlamak, Analiz için örnek hazırlamasını ve deneyin nasıl tasarlanacağını deneyimle öğrenmek, Bilimdeki analitik problemleri çözebilme kapasitesini geliştirmek.

Biyoreaktör Mühendisliği Temelleri (CHBE 475)


Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere biyoreaktör mühendisliği ve uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kazandırmaktır. Dersin İçeriği Enzim kinetiği, hareketsiz biyokataliz, mikrobiyolojik büyüme, biyoreaktör analizi ve dizaynı, biyoreaktörlerde taşınım olayları, ürün kurtarma, biyoürünler ve ekonomisi

Nanoteknolojide Yüzey Kimyası (CHBE 468)


Dersin Amacı Bu dersin amacı, kolloid ve yüzey kimyasının temellerini vermek ile birlikte öğrencilere bu bilgileri nanoteknolojiye uygulama yeteneği vermektir. Bu ders teorik bilgilerin tamamlanması amacıyla deneyler ile desteklenmektedir. Dersin İçeriği Moleküler etkileşimler, kendi kendine kümeleşme, Brownian hareketi, Sedimantasyon; Yüzey Kimyası. Yüzey gerilimi, Kapiler hareket, Temas açısı, Yüzey gerilimi ölçüm yöntemleri; Yüzey aktif maddeler, Miseller, Dolgu parametresi, Kritik misel konsantrasyonu, […]

Proses Optimizasyonu (CHBE 458)


Dersin Amacı Bu dersin amacı son sınıf kimya mühendisliği öğrencilerine kimyasal süreçlere ait eniyileştirme problemlerinin formülasyonu, analizi ve  çözümleri için gerekli bilgiyi ve çözümlerde kullanılan farklı teknikleri karşılaştırabilme becerisini kazandırmaktır. Dersin İçeriği Analitik eniyileştirme teknikleri. Tek boyutlu doğrusal arama metotları. Çok boyutlu sınırlı ve sınırsız sayısal eniyileştirme algoritmaları. Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama ve kimya mühendisliği problemlerinde parametre belirleme. Kimya […]

Faz Dengesi (CHBE 457)


Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere termodinamik faz dengesindeki akışkan karışımlarının davranışlarının modellenmesi becerisinin kazandırılmasında ve faz dengesinin kimyasal süreçlerdeki önemi konusunda bir anlayış geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Dersin İçeriği Çözelti termodinamiği, iki ve çok-bileşenli sistemlerde  sıvı-buhar, sıvı-sıvı, kimyasal reaksiyon dengeleri, ilgili termodinamik özelliklerin kestirimi.

Heterojen Kataliz (CHBE 456)


Dersin Amacı Bu dersin amacı  öğrencilerin heterojen katalizörlerle ilgili temel bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır. Dersin İçeriği Heterojen katalize giriş, Adsorpsiyon, Heterojen Katalizörlerde Difüzyon ve Reaksiyon, Katalizör Hazırlama Teknikleri, Katalizör Karakterizasyon Teknikleri

Çevre Kirlenmesi Kontrolu ve Önlenmesi (CHBE 452)


Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin çevre kirliği nedenleri, kontrolu ve önleme yöntemleri konularında bilgi sahibi olmalarıdır Dersin İçeriği Çevre kirlenmesi kontrolu. Toksik, dirençli ve bünyede biriken zararlı maddelere odaklanarak kirlenmenin önlenmesi ve kontrolu stratejileri. Kirlenme kaynaklarını etkileyen önemli faktörler.Geleneksel ve yeni kimyasal ayırma prosesleri ve endüstriyel uygulamalarıİ Pollution control, pollution prevention and control strategies with  focus on hazardous substances […]

Atıksu Arıtımı (CHBE 451)


Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin kirlisu arıtma yöntemleri konularında bilgi sahibi olmalarıdır  Dersin İçeriği Atik suyun karakterize edilmesi; fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerle su arıtımının temelleri ve uygulamalari. Su kalitesini arttıran ve atık su standatlarını karşılayan sistemlerin tasarımları. Havalı-havasız proseslerin değerlendirilmesi; kirlilikten korunma yolları ve tanımları; teknik ve çevresel açılardan fizibilite çalismalari;  yasam çevrimi analizi. 

Sayfa 1 / 212