Lisans Ders Programı

Birinci Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 17 28
AFE 131 Akademik İngilizce I 3 4
CHEM 111 Genel Kimya I 3 6
ES 115 Bilimsel Programlamanın Temelleri 3 6
MATH 131 Kalkülüs I 4 6
PHYS 101 Fizik I 4 6

İkinci Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 18 32
AFE 132 Akademik İngilizce II 3 4 AFE 131
CHBE102 Kimya ve Biyoproses Mühendisliğine Giriş 3 5
CHEM 112 Genel Kimya II 3 6 CHEM 111
CHEM 113 Genel Kimya Laboratuvarı 2 5
MATH 132 Kalkülüs II 4 6 MATH 131
PHYS 102 Fizik II 4 6 PHYS 101

Üçüncü Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 18 30
CHBE 203 Organik Kimya 3 5 CHEM 111
CHBE 211 Fiziko Kimya I 3 5 CHEM 112
CHBE 215 Madde ve Enerji Denklikleri 3 5
HUM 103 Uygarlık Tarihi 2 3
MATH 221 Lineer Cebir 3 6
MATH 241 Diferansiyel Denklemler 4 6 MATH 132

Dördüncü Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 17 30
CHBE 204 Biyo-organik Kimya 3 5 CHBE 203
CHBE 213 Fiziko Kimya Lab. 2 4 CHBE 211, CHEM 113
CHBE 214 Kimya Mühendisliği Termodinamiği 3 6 CHEM 111
CHBE 232 CHBE I: Akışkanlar Mekaniği 3 6 MATH 241
ECON 294 Mühendisler için İktisat 3 4
FE XX1 Serbest Seçmeli I 3 5

Beşinci Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 19 31
CHBE 301 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği I 2 4 CHBE 232
CHBE 311 Kimya ve Biyoproses Mühendisliği’nde Bilgisayar Uygulamaları 3 5
CHBE 331 CHBE II: Isı Transferi 3 6 CHBE 232
CHBE 361 Kimyasal ve Biyolojik Uygulamalarda Malzeme 3 5
ES 301 Mühendislik Yönetimi 3 4
FE XX2 Serbest Seçmeli II 3 5
TKL 201 Türk Dili I 2 2

Altıncı Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 16 29
CHBE 302 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği II 2 4
CHBE 333 CHBE III: Kütle Transferi 3 6 CHBE 215
CHBE 362 Reaktör Tasarımı 3 6 CHBE 213
CHBE 386 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme 3 6 CHBE 311
CHBE XX1 Kısıtlı Seçmeli I 3 5
TKL 202 Türk Dili II 2 2

Yedinci Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 18 29
CHBE 400 Yaz Stajı
CHBE 401 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği III 2 4 CHBE 333
CHBE 433 Ayırma Süreçleri 3 5
CHBE 441 Proses Dinamiği ve Kontrolü 3 6 CHBE 386
CHBE 463 Kimya ve Biyokimya Prosesleri Tasarımı I 4 6
CHBE XX2 Kısıtlı Seçmeli II 3 5
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2

Sekizinci Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 17 31
CHBE 464 Kimya ve Biyokimya Prosesleri Tasarımı II 3 6 CHBE 362, CHBE 333, CHBE 463
CHBE 492 Mühendislik Projesi 3 8
CHBE XX3 Kısıtlı Seçmeli III 3 5
CHBE XX4 Kısıtlı Seçmeli IV 3 5
CHBE XX5 Kısıtlı Seçmeli V 3 5
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2
Toplam: 47 Ders, 139 Kredi