Lisans Ders Önkoşulları

onkosul_28092018

(*) Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler CHBE-463 dersine kayıt olabilirler:

  1. Mezuniyet için gerekli 139 krediden en az 80 krediyi tamamlamış, ve
  2. Madde 1’ye ek olarak, aşağıda verilen derslerden en az ikini (minimum DD notu ile) geçmiş ise:
  • CHBE-232 Akışkanlar Mekaniği
  • CHBE-331 Isı Transferi
  • CHBE-333 Kütle Transferi
  • CHBE-362 Reaktör Tasarımı