Bitirme Projesi

CHBE 492 dersinde son sınıf öğrencilerinin lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri ve yaratıcılıkarını kullanabilecekleri kapsamlı bir proje hazırlamaları gerekmektedir. Projede yapılan çalışmalar bu derse kayıt oldukları dönemin sonunda bir rapor haline getirilmeli ve jüriye sunulmalıdır. Bitirme projesini sadece son sınıf öğrencileri alabilir.

Projenin aşamaları ve izlenmesi gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir.

Konunun Proje Danışmanının Belirlenmesi

Her dönem başında öğretim üyeleri tarafından belirlenen proje konusu önerileri bölüm tarafından duyrulur. Öğrencilerin proje çalışmalarını öneriler arasından seçecekleri bir konuda ilgili öğretim üyesinin danışmanlığı altında yürütmeleri gerekir. Ancak öğretim üyesinin onayıyla mevcut önerilerden farklı bir konuda da çalışma yapılabilir.

Konu ve proje danışmanı belirlendikten sonra proje öneri formu doldurulmalı ve proje danışmanına onaylatılarak bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir (form için dökümanlar kımına bakınız).

Tez

Sunumdan önce bölüm tarafında duyurulan tarihe kadar projede yapılan bütün çalışmaları içeren kapsamlı bir tez hazırlanmalı sprial ciltli üç kopyası jüri üyelerine teslim edilmelidir. Jüri üyleri yapılan çalışmayı değerlendiriken bu tezi baz alacaklardır. Tez aşağıda verilen dökümanlar kısmında bulunan formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Sunum ve Projenin Değerlendirilmesi

Öğrenci, projesini özetleyen yaklaşık 20 dakika uzunluğunda bir sunum hazırlamalı ve jüri üyeleri karşısında savunmalıdır. Sunum 15-25 yansıdan oluşmalı, projenin amacını ve kapsamını, kullanılan yöntemleri ve elde edilen sonuçları içermelidir. Proje notu jüri üyeleri tarafından, yapılan çalışmanın, raporun ve sunumun nitelikleri göz önüne alınarak belirlenir.

Projenin Teslimi

Projesi başarılı bulunan öğrenci jüri üyeleri tarafından istenebilecek düzeltmeleri yaptıktan sonra son tezin bez ciltli iki kopyasını hazırlamalıdır. Projenin başarılı sayılabilmesi için kopyalar tüm jüri üyelerine imzalatıldıktan sonra bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

2018 Güz Dönemi Proje Başlıkları  

Dokümanlar

NOT: 2018 Bahar dönemi için 5 tercih yaptığınız formunuzu (olushoca@gmail.com) adresine (CHBE492) başlığı ile gönderebilirsiniz. E-posta ile gönderdiğiniz tercih formunuzu daha sonra sekreterlikten alıp imzalayabilirsiniz.

Proje Tercih Formu