Doktora Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Kimya Mühendisliği Sistemlerinin Modellenmesi Ve Analizi (CHBE 512)


Bu dersin amacı öğrencilere kimya mühendisliği sistemlerini modelleme ve model denklemlerini analitik ve sayısal olarak çözme becerilerini kazandırmaktır.

İleri Mühendislik Termodinamiği (CHBE 514)


Dersin amacı genel olarak termodinamiği ve uygulamalarını kullanılabilir enerji (ekserji) çerçevesinde sunmaktır. Termodinamiğin ayrıntılı olarak sınıflandırılmasını takiben termodinamiğin temel kavramları ve türetmeleri enerji ve kullanılabilir enerjiye (ekserji) yönelik ilgili uygulamalar çerçevesinde sunulup, tartışılmaktadır.

Taşınım Olayları (CHBE 534)


Dersin amacı momentum, enerji ve kütle taşınımının formülasyonuna ve uygulanmasına yönelik kavramları vektörtensör notasyonunda yazılan kabuk ve enerji denklikleri ve türetilmiş taşınım denklemlerini kullanarak, ilgili analitik çözüm yaklaşımlarıyla birlikte öğretmektir.

Seminer (CHBE 690)


Fakülte üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrencileri tarafından verilen, öğrencilerin bakış açılarını ve sistem mühendisliği konularıyla ilgili bilinçlerini genişletecek seminerler.

Yeterlik Sınavına Hazırlık (CHBE 691)


Bu derste öğrenci doktora yeterlik sınavına hazırlanmak için bağımsız bir çalışma yürütür.  Dersin sonunda uygulanan yazılı ve sözlü yeterlik sınavında öğrenci kendi alanındaki temel konular hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve doktora tezine yönelik bir bilimsel araştırmayı yürütebileceğini göstermelidir.

Seçmeli Dersler

İleri Enstrümental Analiz (CHBE 525)


Analitik aletlerin prensiplerini ve bileşenlerini ve bilimdeki uygulamalarını anlamak, Analiz için örnek hazırlamasını ve deneyin nasıl tasarlanacağını deneyimle öğrenmek, Bilimdeki analitik problemleri çözebilme kapasitesini geliştirmek.

İleri Kimya ve Biyoloji Tepkime Mühendisliği (CHBE 562)


Mühendislik yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kimya mühendisliği kinetiği bilgisi kullanarak kimyasal ve biyolojik verilerin analizini yapma becerisi kazandırmak

İleri Polimer Kimyası (CHBE 581)


Bu dersin amacı, öğrencilerin ileri seviye polimer kimyası, polimerizasyon reaksiyonlari, polimer çeşitleri, polimer yapı –özellik ilişkileri, polimerizasyon ve polimer karakterizasyon teknikleri ve polimerlerin uygulama alanları hakkında bilgi donanımı kazanımıdır.